enGB English version

Welkom

Op deze pagina vindt u actuele informatie over onze activiteiten.Amnesty Nl

Volg ons ook op   facebook en twitter-icon-4

Wilt U meer weten over Amnesty Nederland, klik dan op de foto hiernaast.

_________________________________________

Shelter City Project Maastricht
Amnesty Maastricht participeert momenteel in het Shelter City Project van de Gemeente Maastricht. Het Shelter City Project is een landelijk initiatief van Justice and Peace in samenwerking met Nederlandse steden, gericht op het beschermen van mensenrechtenverdedigers.
Mensenrechtenverdedigers bestrijden schendingen van mensenrechten in hun eigen land. Vaak lopen zij hierdoor het risico te worden onderworpen aan arbitraire gevangenisstraffen, martelingen en zelfs ‘verdwijning’. Wanneer mensenrechtenverdedigers vanwege hun werk ernstig worden bedreigd, komen zij in aanmerking voor een verblijf van drie maanden in één van de zes Nederlandse Shelter City’s: Amsterdam, Den Haag, Middelburg, Maastricht, Utrecht en Nijmegen. Hier kunnen ongeveer 15 mensenrechtenverdedigers per jaar worden ondergebracht.
Wilt u meedoen aan dit project, stuur dan een mail naar info@amnesty-maastricht.nl
Voor meer informatie over het Shelter City Project, zie:
www.sheltercity.nl/city/maastricht
https://youtu.be/cG_SDMbVfcY
www.justiceandpeace.nl/mensenrechtenverdedigers-en-veiligheid/shelter-city

In de maand oktober zijn er twee acties van onze Amnesty groep, u vindt ons op:

8 oktober op de open-dag van het COC, locatie Rebelle, Awwe Stiene, Kesselskade 43, van 12.00 -16.00 uur, zie voor meer informatie: http://www.coclimburg.nl/coc-limburg-organiseert-open-dag-op-8-oktober-rebelle-maastricht/

En op:

20 oktober in Café Banditos (Faculty of Arts and Science, Universiteit Maastricht), Grote Gracht 90-92, van 12.00-17.00 uur voor onze 3-de schrijfactie in 2016. Er kan geschreven worden voor diverse gewetensgevangenen.


En we zijn druk met de voorbereidingen voor acties in november (20 nov. de Dag van de Rechten van het Kind) en december (rondom 10 december). Nadere aankondigingen volgen hierover op deze website en op facebook.

Amnesty Maastricht participeert momenteel in het Shelter City Project van de Gemeente Maastricht. Het Shelter City Project is een landelijk initiatief van Justice and Peace in samenwerking met Nederlandse steden, gericht op het beschermen van mensenrechtenverdedigers.


Wilt u meedoen aan dit project, stuur dan een mail naar info@amnesty-maastricht.nl

Voor meer informatie over het Shelter City Project, zie:

www.sheltercity.nl/city/maastricht
https://youtu.be/cG_SDMbVfcY
www.justiceandpeace.nl/mensenrechtenverdedigers-en-veiligheid/shelter-city