enGB English version

Al wie ook weer ??

12 november 2009

Abdoullah Al-Mansouri gevangen gezet in Iran. Waar hij gevangen wordt gehouden is nog steeds onduidelijk. Amnesty is hem niet vergeten. Eduard Nazarski, directeur van Amnesty Nederland vraagt om opheldering.
Drie en een half jaar geleden werd de Nederlandse mensenrechten-activist.

Lees meer