enGB English version

Restauratie van muurschildering Roland Topor

De beschadigde en met graffiti besmeurde muurschildering van Roland Topor over Mensenrechten (Tongersestraat / Kakeberg) wordt vanaf begin juli gerestaureerd. Cultuurwethouder Jacques Costongs stelt dat het werk klaar is voor de Dag van de Rechten van de Mens in december. Groen Links nam het initiatief tot de opknapbeurt.

Verslag vergadering 05-07-2010

Nieuws van de Amnesty Groep Maastricht, 5 juli 2010

 

Acties Abdullah Al-Mansouri

Er is geen nieuws over hem, de eerstvolgende estafettewake na de zomervakantie is: donderdag 30-09 a.s.

 

Algemene Ledenvergadering (12-6 jl.)

Het belangrijkste agendapunt was de beleidsnotitie 2010-2016. Op de volgende groepsvergadering (op 7-9 a.s.) bespreken wij deze notitie en wat de gevolgen van de notitie zijn

Lees meer over Verslag vergadering 05-07-2010