enGB English version

Mensenrechtendag – HEERLEN

Uitnodiging

10 December: Mensenrechtendag – HEERLEN
Armoe­de: noodlot of onrecht?

In het kader van de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens vindt in Heerlen een aangepast programma plaats. Het jaar 2010 is het Europees jaar van Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting. Dit thema krijgt daarom speciale aandacht. Wethouder Peter van Zutphen zal bij de start

Lees meer over Mensenrechtendag – HEERLEN

Vergadering van 2 november 2010

Nieuws van de Amnesty Groep Maastricht, 2 november 2010

Mededelingen

- Er is een nieuwe coördinator Mondiaal Centrum, Eline van Drongelen

- De jaarlijkse groependag Brabant-Limburg op zaterdag 9 oktober was meer dan de moeite waard

- Doodstrafcongres (28-29 okt.) is goed verlopen, de tentoonstelling was opgesteld en deelnemers hebben de petitielijst getekend

Acties Abdullah Al-Mansouri

Géén nieuws, er zal

Lees meer over Vergadering van 2 november 2010