enGB English version

Internationale Vrouwendag

Foto Palmolieplantage-28 maart is internationale Vrouwendag en in de Boekhandel Dominicanen wordt van 10 tot 17 uur actie gevoerd door de Amnesty Groep Maastricht. Dit jaar met de vraag aan Unilever om op palmolieplantages werkende vrouwen te beschermen.
De omstandigheden waarin vrouwen werken op de Indonesische palmolieplantages van bedrijf Wilmar zijn mensonterend. Zij worden gedwongen vele uren te werken onder dreiging van het korten op hun salaris. Als dagarbeiders zijn zij niet verzekerd voor ziektekosten en bouwen geen pensioen op. Zelfs als ze jarenlang voor hetzelfde bedrijf werken, krijgen ze geen vast contract in tegenstelling tot mannen. In de Boekhandel sturen we Unilever zoveel mogelijk kaarten zodat deze problemen daadwerkelijk aangepakt worden.
U kunt de petitie ook online tekenen: https://secure.amnesty.nl/petitie_palmolie

Verslag Mensenrechten week 6–10 december 2016

Twee jaar geleden vierden we de vrijlating van Abdullah al-Mansouri, vorig jaar was er de Koninklijke onderscheiding voor Gerard Prickaerts en bestond de Maastrichtse afdeling van Amnesty 40 jaar… Wat konden we dit jaar verwachten?

Op dinsdagavond 6 december begon onze mensenrechtenweek met een stand bij de Human Rights Lecture van Studium Generale in de aula van de Universiteit Maastricht.

De lezing, getiteld “Giving Voice to Victims of Human Rights Violations”, werd gehouden door Prof. Rianne Letschert, de nieuwe Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht. Ze sprak over haar eigen ervaringen met het Rwanda- en het Libanon-Tribunaal: indrukwekkende verhalen over indrukwekkende mensen. Ze keek kritisch naar de verrichtingen van het International Criminal Court (ICC) en ging dieper in op de relatie tussen slachtoffers en het ICC. Ookdroeg zij oplossingen aan voor het verbeteren van de situatie van slachtoffers van mensenrechtenschendingen, zoals: je niet alleen richten op juridische procedures, maar ook kijken naar andere maatschappelijke initiatieven en de culturele omstandigheden van de slachtoffers: “not one-size-fits-all”.

Rianne Letschert verrichtte tevens de kick-off van de Schrijfmarathon in Maastricht door alle brieven van de 10 acties te ondertekenen. Een goed begin van onze Schrijfmarathon. Dank aan Studium Generale dat we er met een stand bij mochten zijn.

De traditionele fakkeltocht van Amnesty ging woensdagavond 7 december helaas niet door. Tegelijkertijd met de start van de fakkeltocht kwam de kerstman met de stoomtrein op het NS-station (het startpunt van de tocht) aan en vertrok vervolgens met slee en rendieren richting centrum. Dat veroorzaakte een drukte van jewelste op en rond het Stationsplein en de hele weg naar het Vrijthof. Daarom leek het ons geen goed idee om met brandende fakkels dezelfde route als de kerstman naar het Vrijthof te lopen. We besloten de tocht af te blazen: Amnesty Maastricht zou mogelijk eerder schade ondervinden met het laten doorgaan van de fakkeltocht, dan dat het positieve aandacht van het publiek zou opleveren.

Namens de Gemeente Maastricht zou Gerdo van Grootheest meelopen, dat lukte dus niet, maar hij tekende nog wel de 10 brieven voor de schrijfmarathon.

Op donderdag 8 december was de Schrijfactie op de Zuyd Hogeschool. In totaal zijn er 242 brieven en groetenkaarten geschreven, een prachtig resultaat. Met dank aan Erline Lamberiks en haar studenten.

Die middag waren we in het Bestuursgebouw van de Universiteit bij de Uitreiking van de tweede Maastrichtse Mensenrechtenprijs (MMP), de prijs die vorig jaar in de wacht werd gesleept door AIMS. Dit jaar werd Dion Nataraja van het United World College gekozen tot winnaar. Hij won met een onroerend verhaal over zijn vriend uit Syrië en zijn krachtige houtskooltekening. Bij de Amnesty-stand werden brieven geschreven en handtekeningen gezet op de petitielijst voor Edward Snowden.

Op de foto tekent Professor Fons Coomans, Hoogleraar Mensenrechten van de Universiteit Maastricht en jurylid van de MMP, de brieven. Dank aan het Bestuur van de MMP voor de uitnodiging en dat we met een stand aanwezig konden zijn.

Op vrijdag 9 december stond de schrijfmarathon van AIMS op het programma. Ze hadden het groots aangepakt, met maar liefst 5 schrijflocaties op de Universiteit Maastricht, verspreid over de hele dag. Uiteindelijk schreven de Maastrichtse studenten o.l.v. AIMS in totaal 543 brieven en groetenkaarten: een prachtig resultaat.

En dan moest onze ‘eigen schrijfmarathon’ op zaterdag 10 december nog beginnen. We schreven in het buurtcentrum van Sint Pieter en in het winkel-centrum Mosae Forum.

Angelika, één van onze groepsleden, haalde in haar eentje in Sint Pieter 375 brieven en 46 kaarten binnen. Ze had van te voren flyers in de brievenbussen in de buurt gedaan en veel publiciteit aan haar actie gegeven, en je ziet, dat helpt.

Op de stand in het Winkelcentrum Mosae Forum kreeg de Amnesty-groep hulp van Hilde en Lotte. Deze hulp was erg welkom, want er kwamen veel mensen schrijven en het was de zoete inval voor vrienden, familie en Amnesty-leden die langskwamen en natuurlijk ook brieven schreven. De winkeliersvereniging en de afdeling Vergunningen van de Gemeente worden van harte bedankt voor hun medewerking.

Ook onze regiocoördinator Rob van Hal kwam langs in zijn rondje langs alle groepen in Limburg en Brabant en ook de kerstman was bereid te schrijven!

In Maastricht werden in totaal 1373 brieven en groetenkaarten geschreven: 1287 brieven en 86 kaarten. De studentengroep AIMS verzamelde dus op 5 locaties van de Universiteit Maastricht 543 brieven en kaarten. De Amnesty-Groep Maastricht haalde bij de stands bij de Mensenrechtenlezing en de Mensenrechtenprijs 49 brieven en kaarten op, in St. Pieter waren dat er 421, op de Zuyd Hogeschool 242 en in Mosae Forum in totaal 118. De petitielijsten voor Edward Snowden werden voorzien van 111 handtekeningen. Dit jaar werden er in Maastricht bijna 400 brieven en kaarten meer geschreven ten opzichte van vorig jaar. En dan rekenen we de schrijfacties in kerken op de zondag nog niet eens mee!

Kortom: geen bijzondere gebeurtenissen die dit jaar gevierd werden, maar wel een geweldige week waarin we ons samen konden inzetten voor de mensenrechten. En daar gaat het tenslotte toch om. Je hoort wel eens, dat jonge mensen geen interesse meer zouden hebben in het werk van Amnesty. Echter, het tegendeel werd deze week dubbel en dwars bewezen: als je al die scholieren en studenten zag die mee deden met de Maastrichtse Mensen-rechtenprijs, met het organiseren van activiteiten en het standwerk voor de schrijfmarathon… Of zoals Dave, één van onze actiefste groepsleden en tevens onze mensenrechteneducatie-coördinator, zei: “Hier krijg ik voor het hele komende jaar positieve energie van”.

Iedereen van harte bedankt voor jullie bijdragen aan de Maastrichtse Mensen-rechtenweek 2016 !!

Meer foto’s en informatie over onze activiteiten en de mensenrechtenweek 2016 zijn te vinden via onderstaande links.

www.facebook.com/amnestymaastricht
www.amnesty.nl/schrijfmarathon
www.maastrichtsemensenrechtenprijs.nl

Shelter City Project

Amnesty Maastricht participeert momenteel in het Shelter City Project van de Gemeente Maastricht. Het Shelter City Project is een landelijk initiatief van Justice and Peace in samenwerking met Nederlandse steden, gericht op het beschermen van mensenrechtenverdedigers.

Wilt u meedoen aan dit project, stuur dan een mail naar info@amnesty-maastricht.nl

Voor meer informatie over het Shelter City Project, zie:

www.sheltercity.nl/city/maastricht
https://youtu.be/cG_SDMbVfcY
www.justiceandpeace.nl/mensenrechtenverdedigers-en-veiligheid/shelter-city

Dinsdag 5 juli Amnesty International schrijfactie in Maastricht

Op dinsdag 5 juli houdt Amnesty International, afdeling Maastricht, in samenwerking met de Boekhandel Dominicanen van 11.00-18.00 uur een schrijfactie in de boekhandel.

Er kunnen brieven geschreven worden voor mensenrechten-acties in diverse landen en ook kunnen groetenkaarten worden geschreven aan gevangenen.

Tevens is informatie aanwezig over het actuele thema van de vluchtelingen en kan een petitie worden getekend over het politie-optreden in Rio in het kader van de Olympische Spelen.

Gedurende de dag zullen korte gedichten en teksten voorgedragen worden over onderwerpen die met de schrijfactie te maken hebben. De Dominicanen boekhandel heeft een tafel ingericht met recente boeken over mensenrechten, waaronder het boek ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’ van Rodaan al Galidi.

De Amnesty afdeling Maastricht bedankt de Dominicanen Boekhandel hartelijk voor de gelegenheid om de mensenrechten en het werk van Amnesty International onder de aandacht te brengen.

Voor meer informatie over de Amnesty Groep Maastricht, zie:
www.amnesty-maastricht.nl en www.facebook.com/Amnesty-Maastricht.

MOOIE OPBRENGST COLLECTIEWEEK 2016

Met behulp van alle collectanten is er in de collecteweek in Maastricht weer een mooi bedrag voor Amnesty opgehaald: 12.400 euro. Iedereen gefeliciteerd met het mooie resultaat en alle collectanten en wijkcoördinatoren hartelijk bedankt. In het bijzonder heel veel dank aan Josee Schrijnemakers, die alle jaren de collectecoördinator is voor Amnesty in Maastricht, super!!

Het opgehaalde bedrag is lager dan vorig jaar, maar dat was een uitschieter met 151 collectanten. Dit jaar waren er 143 collectanten.

En het opgehaalde bedrag wordt nog hoger, want het bedrag van één van de acties van AIMS, met Soup Solo, staat er nog niet bij.

Enkele leuke weetjes over de collecteweek 2016:

-              De supercollectant van dit jaar is weer dezelfde als voorgaande jaren met een opbrengst van 1170,36 euro (in wijk 1)

-              In totaal hadden 29 collectanten een bedrag boven de 100 euro

-              AIMS had de meeste collectanten: 26

-              Wijk 3 had de meeste collectanten van de 10 wijken: 20

-              De hoogste opbrengst was in wijk 1: bijna 1800 euro

-              De een na hoogste opbrengst was in wijk 8 (1600 euro), de wijk van Gerard Prickaerts, onze oud-voorzitter

-              2 van onze groepsleden waren wijkcoördinator: Gerard Prickaerts en Dave Sheehan