enGB English version

Voorlichting

Vanaf het begin is het geven van voorlichting ter promotie en bewustwording van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), de belangrijkste doelstelling. Dit heeft geresulteerd in een actieve voorlichtingsgroep die samenwerkt met Vluchtelingenwerk Maastricht. Deze biedt behalve gastlessen aan kinderen van basis- en middelbare scholen, ook lezingen voor geïnteresseerde groepen.

Meer informatie? Stuur dan een email naar voorlichting@amnesty-maastricht.nl